in2greece Grekland

Den Hellenistiska Perioden

Alexander hade lämnat sitt rike utan en ordentlig efterträdare, och nu kom hans området att delas mellan några av hans generaler, också kända som Diadocherna (Efterträdarna). Ptolemaios tog över Egypten, Antigonos fick Frygien, Lysimachos tog Thrakien, Antipatros härskade i Makedonien och Grekland och Seleukos tog Babylonien, Syrien och Perisien. Diadocherna stred mot varandra och en kaotisk period av ständiga konflikter och maktskiften följde.

Detta var en tid då kulturen och konsten blomstrade, och de grekiska stadsstaterna, som under det makedonska styret varit i princip icke-existerande, började oganisera sig. Först bildades den aetoliska ligan, och år 280fKr den achaiska ligan, vars mål var att stå emot den makedonska dominansen. Detta misslyckades dock, och man var tvungen att be Makedonien om hjälp i kriget mot Sparta, och så blev man lydstat till makedonerna.
Rom började intressera sig för Grekland. Filip V av Makedonien hade allierat sig med Karthago mot romarna, men den senare besegrade dem år 206 och 197fKr. Detta resluterade i ett fredsavdrag med Rom och deklarerandet av de grekiska stadsstaternas självständighet. Den achaiska ligan försökte motsätta sig romarna som ett sista försök att vara fullkomligt självständig, men romarna invaderade Grekland och förstörde Korinth år 146fKr. Från och med nu var Grekland en romersk provins.