Greece travel

Grekisk Ortodoxa kyrkan

De flesta greker är kristna ortodoxa ("rätt tro" eller "rätt ära"). Det finns naturligtvis också andra religiösa grupper i landet: katoliker, muslimer, judar, Jehovas vittnen, hinduer, buddhister et.c., men dessa är alla i minoritet.

Några karaktäristiska drag som den grekisk ortodoxa religionen har är att jungfru Maria, eller Panagia ("allhelgon") som hon här kallas, ges stor uppmärksamhet. Prästerskapet består enbart av män, och prästerna kan vara gifta så länge de gifte sig innan de avgav sina löften. Det finns många kloster i landet, och ikoner är en viktig del i kyrkor och hem.

Det finns många, många kyrkor i Grekland, och de är mycket varierande i storlek. Deras väggar är täckta av ikoner, och ikonostasen (ikonväggen) separerar det heligaste utrymmet, där altaret står, från resten av kyrkan. Endast präster får gå in i detta rum bakom ikonostasen. Kyrkorna är alltid uppkallade efter sina skyddshelgon.

Du kan ha lagt märke till att det finns ikoner av olika helgon nästan vart du än går
i Grekland: i hem, affärer, restauranger, bilar, båtar et.c. Man skall egentligen inte dyrka själva ikonen, utan den symboliserar ett fönster mot himmelen.

Sakramenten är dop, konfirmation, bikt, nattvard, äktenskapet och bagravning.

Då ett barn döps sänks hela barnet, som ofta är runt ett år gammalt, ner under vattnet. Grekiska föräldrar kallar inte sitt barn vid namn förrän det döpts.

Varje dag på året är också ett helgons dag, och därför firar grekerna sin namnsdag i stället för födelsedag eftersom de alla är döpta efter helgon.

Årets viktigaste dag är den 15:e Augusti, jungfru Mariadagen. Många mirakel anses ske på denna dag, och pilgrimer färdas till kloster och kyrkor. Den mest berämda vallfärdsplatsen är ön Tinos som kan jämföras med det katolska Lourdes.

I norr finns det en halvö som kallas Agios Oros, eller Mt Athos, som ligger i Halkidiki. Detta är en plats med många kloster där endast män tillåts.

Påsken är den viktigaste högtiden på året, viktigare än Jul. Det pågår olika mässor under påskdagarna, men den som nästan alla deltar i är på söndagen efter påsk. Folk samlas i och runt sina kyrkor sent på kvällen. Vid midnatt utropar prästen "Christos Anesti" (Kristus är uppstånden) och folkmassan svarar "Alithos Anesti". Sedan tänder alla sina ljus från den heliga lågan från Jerusalem som prästen bär, och försöker hålla den vid liv hela vägen hem. Lyckas de med detta bränner de ett svart kors i husets ingång för att välsigna sitt hus.

Den grekisk ortodoxa kyrkans symbol.

Allt material på denna hemsida är skyddat av copyright lag. Texterna, bilderna, teckningarna och animationerna får ej bli kopierade eller publicerade på något vis utan skriftligt tillstånd.

 

map

Dromologia ploion

thessaloniki