Zeus

Gudarnas och himmelsens gud, avbildad med en åskvigg eller blixt i sin hand. Zeus var den mäktigaste guden, och hade tagit makten från sin far Kronos. Zeus var en vädergud, liksom lagens, statens, samhällets, stadens, familjens och främlingarnas gud.

Zeus huvudhelgedom låg i Dodona, där man trodde att man kunde höra framtiden viskas av vinden som blåste genom löven i gudens heliga ekar som växte där. I Olympia hedrades han vart fjärde år med de olympiska spelen, och Feidias staty av honom där ansågs vara en av den antika världens sju underverk.

De nemeiska spelen hölls också till hans ära. Fåglarna, särskilt örnen, ansågs vara hans budbärare och därför försökte hans präster förutsäga framtiden genom att betrakta deras flykt. Berg uppkallades ofta efter Zeus, och än idag finns det Zeusberg över hela Grekland, till exempel på Kreta och Naxos.

På Kreta dyrkades Zeus särskilt eftersom det ansågs att han växt upp där, gömd från sin far som skulle ha ätit upp honom om han hade vetat att han existerade. På Kreta ansåg man att han fötts där, och också att det var där han dog. Det fanns tillochmed en grav där som sades vara hans.

Namnet Zeus anses komma ifrån det sanskritiska "dyaus" vilket betyder himmel. De antika grekerna kallade honom också Dias, och detta namn har genom latinets deus kommit att bli ett vanligt ord för gud i många språk.

Vid sidan av att vara den högsta guden var Zeus också en stygg gud. Han var ständigt otrogen mot sin svartsjuka hustru och syster Hera, och han hade många barn både med dödliga och odödliga kvinnor. Med Hera hade han Ares, Hebe, Hefaistos och Eileithyia.

I en svans skepnad hade han förfört drottning Leda av Sparta, och hon födde honon den sköna Helena och Polydeukes. I ens tjurs skepnad borförde han den feniciska prinsessan Europa, och hon födde honom Minos och Rhadamanhus.

Med minnes gudinna Mnemosyne blev han de nio musernas far, och med andra gudinnor och dödliga kvinnor hade han Apollon, Artemis, Dionysos och Herakles.
Zeus var också den ende föräldern till Athena, vars märkvärdiga födsel skedde efter att han haft en fruktansvärd huvudvärk. Hefaistos drämde en slägga i hans huvud, och ur sprang gudinnan fullvuxen och i rustning.

Inte bara kvinnor var hans offer. Den unge rojanske prins Ganymedes borfördes av Zeus och togs till Olympen där han blev gudarnas tjänare.

I Rom dyrkades Zeus under namnet Jupiter.


WebmistressV.E.K. Sandels
Allt material p denna hemsida är skyddat av copyright lag. Texterna, bilderna, teckningarna och animationerna fr ej bli kopierade eller publicerade p ngot vis utan skriftligt tillstnd.