Zephyrus

Son till tianen Astraeus och Eos. Zephyrus var västanvindens och vårens gud. Hans hustru var Iris, och hans bröder Boreas (nordanvind) och Nous (sydvind).

Zephyrus älskade Apollon, och dödade sin rival Hyacintos dåguden visat intresse i denna. DåApollon och Hyacintos kastade diskus blåste Zephyrus Apollons diskus såatt den träffade Hyacintos i huvude, och denne dog.Det var ocksåZephyrus som var den enda vinden som blev kvar dåAiolos gav Odysseus en säck med alla vindar utom en. Tack vare denna västanvind kom hjälen och hans män fram till Ihaka påbara tio dagar.