mitologi

Den grekiska mytologin är mycket rik, sålistan är långt ifrån komplett. Förhoppningsvis kommer du att hitta namnet du är ute efter. Eftersom myt och historia ibland blandas kommer du kanske inte hitta namnet här utan i Vem är vem i antiken.

Det är tradition att döpa sina barn efter far- och morföräldrarna i Grekland. Antika namn från historia och mytolgi har blivit mer och mer populära dock, och det finns många Afrodite och Sokrates idag.

Du kanske ocksåhar ett grekiskt namn utan att veta om det. Ta en titt på”Är ditt namn grekiskt”för att ta reda pådet.De flesta har hört talas om de antika grekiska gudarna, som levde på Olympen. De tolv främsta gudarna och gudinnorna var: Zeus, Hera, Athena, Apollo, Artemis, Afrodite, Ares, Demeter, Poseidon, Hermes, Hestia och Hefaistos. Det fanns såklart hundratals mindre gudar, halvgudar och heroer, och några av dem kommer du att kunna läsa om här.