Triptolemos

Son till den eleusinske kung Keleos, Triptolemos var präst i Demeters helgedom och grundare av den eleusinska mysterierna efter att han bevittnat Persefones bortförande. Han gavs uppgiften att instruera mänskligheten i jorbruk och religiösa riter. Ibland ansågs han vara en av underjordens tre domare i stället för Rhadamanthys.