Thyestes

Pelops son och Atreus bror, med vilken han rivaliserade om Mykenes tron. Thyestes förförde Atreus hustru Aerope, och fick henne att stjäla Atreus gyllene skinn.DåMykenes folk bestämde att skinnets ägare skulle bli kung tog Thyestes tronen. Zeus omvände dåhans sons utveckling, och Thyestes tvingades abdikera, för att efterträdas och utvisas av sin bror.DåAtreus upptäckte att hans hustru hade varit otrogen med Thyestes kallade han tillbaka sin bror, och serverade hans tvåsöner som måltid. Thyestes lade dåden berömda förbannelsen påAtreus och hans hus.Thyestes våldtog senare sin egen dotter Pelopia efter att han rådgivits till detta av oraklet i Delfi, och hon födde Aigisthos, den onde man som skulle komma att förföra Klytaimnestra och döda Agamemnon.