Thyestes

Pelops son och Atreus bror, med vilken han rivaliserade om Mykenes tron. Thyestes förförde Atreus hustru Aerope, och fick henne att stjäla Atreus gyllene skinn.

Då Mykenes folk bestämde att skinnets ägare skulle bli kung tog Thyestes tronen. Zeus omvände då hans sons utveckling, och Thyestes tvingades abdikera, för att efterträdas och utvisas av sin bror.

Då Atreus upptäckte att hans hustru hade varit otrogen med Thyestes kallade han tillbaka sin bror, och serverade hans två söner som måltid. Thyestes lade då den berömda förbannelsen på Atreus och hans hus.

Thyestes våldtog senare sin egen dotter Pelopia efter att han rådgivits till detta av oraklet i Delfi, och hon födde Aigisthos, den onde man som skulle komma att förföra Klytaimnestra och döda Agamemnon.


WebmistressV.E.K. Sandels
Allt material p denna hemsida är skyddat av copyright lag. Texterna, bilderna, teckningarna och animationerna fr ej bli kopierade eller publicerade p ngot vis utan skriftligt tillstnd.