Tantalus

Zeus son och kung av Lydien, som hedrades av gudarna genom at de lät honom sita vid dera bord påOlympen. Tantalus dödade sin son, kokade honom och serverade honom åt gudarna för att pröva dem, och som sraff skickades han till Tararos i Hades. Hans öde blev att ståi en damm och för alltid vara kungrig och törstig. Ovanför honom fanns et träd fullt av frukt, men dåhan sträckte sig för att ta en frukt höjdes grenarna, och dåhan böjde sig ner för att dricka sjönk vattnet.