Tantalus

Zeus son och kung av Lydien, som hedrades av gudarna genom at de lät honom sita vid dera bord på Olympen. Tantalus dödade sin son, kokade honom och serverade honom åt gudarna för att pröva dem, och som sraff skickades han till Tararos i Hades. Hans öde blev att stå i en damm och för alltid vara kungrig och törstig. Ovanför honom fanns et träd fullt av frukt, men då han sträckte sig för att ta en frukt höjdes grenarna, och då han böjde sig ner för att dricka sjönk vattnet.


WebmistressV.E.K. Sandels
Allt material p denna hemsida är skyddat av copyright lag. Texterna, bilderna, teckningarna och animationerna fr ej bli kopierade eller publicerade p ngot vis utan skriftligt tillstnd.