Sfinx

Monster som plågade resenärer till Thebe genom att ge dem en gåta. Kunde de inte svara dödades de, tills Oidipus lyckades svarad, vilket i sin tur fick sfinxen at begå självmord. Sfinxen hade en kvinnas huvud och brös, ett lejons kropp och fågelvingar.


WebmistressV.E.K. Sandels
All the material on this site is protected by copyright law. The texts, photographs, drawings and animations may not be copied and displayed in any way without written permission.