Silenos

Den äldsta satyren var Pan eller Hermes son, och Dionysos lärare. Han var alltid full och ibland förutsade han framtiden. Kung Midas hade en gång Silenos som gäst och konungen var sågästfri att Dionysos gav hon en önskan. Det var såMidas fick sin guldberör-ing.Enligt en annan version lyckades Midas lura Silenos att komma in i hans trädgård genom att fylla sin källa med vin. Genom att göra detta delade Silenos med sig en del av sin vishet och berättade för kungen att det var lyckligast för människan att inte födas allt, och om hon föddes var det lyckligaste att dömed en gång.