Silenos

Den äldsta satyren var Pan eller Hermes son, och Dionysos lärare. Han var alltid full och ibland förutsade han framtiden. Kung Midas hade en gång Silenos som gäst och konungen var så gästfri att Dionysos gav hon en önskan. Det var så Midas fick sin guldberör-ing.Enligt en annan version lyckades Midas lura Silenos att komma in i hans trädgård genom att fylla sin källa med vin. Genom att göra detta delade Silenos med sig en del av sin vishet och berättade för kungen att det var lyckligast för människan att inte födas allt, och om hon föddes var det lyckligaste att dö med en gång.


WebmistressV.E.K. Sandels
All the material on this site is protected by copyright law. The texts, photographs, drawings and animations may not be copied and displayed in any way without written permission.