Sibylla

Titel för en kvinna som kunde se in i framtiden. Sibyllorna ansågs vara tio till antalet: Herofile från Erythraea, Sibyllan av Sami, Troja, Kimmerien, Delfi, Cumae, Tiburti, Frygien, Babylonien och Persien.De mest berömda sibyllorna var Pythea i Delfi och Kassandra av Troja.