Protelisaos

Thessalisk kung som blev den förste att döi det trojanska kriget. Trots att det förutspåtts att den förste greken som steg påtrojansk mark skulle dötvekade Protelisaos inte att gåiland. Hans hustru Laodamia blev såförtvivlad av sorg att hon lyckades övertyga gudarna att ge henne ett sista möte med sin make. När tiden var ute begick hon självmord och förenades med sin man i Hades.