Prometheus

Titan och skapare av människorasen, son till titanen Laepethus och Oceanus dotter Klymene eller Themis.
Hans bror var Epimetheus (eftertanke) och tillsammans hade de fått uppgiften att skapa människorna och ge dem vad de behövde för att överleva. Prometheus gjorde människorna av lera och stal elden från Zeus och gav den till dem. Han gav dem också den bästa delen av offret, vilket uprörde gudarna så mycket att Prometheus bands vid en klippa och en örn kom varje dag för att plocka hans lever. Han befriades till sist av Herakles.
Zeus var också arg på människorna och för att straffa dem gav han dem Pandora - den första kvinnan. Prometheus försökte rädda mänskligheten, men de hade blivit så depraverade att Zeus dränkte dem alla.
Endast Prometheus gode son Deuchalionos klarade sig eftersom hans sagt åt honom att bygga en ark.


WebmistressV.E.K. Sandels
Allt material p denna hemsida är skyddat av copyright lag. Texterna, bilderna, teckningarna och animationerna fr ej bli kopierade eller publicerade p ngot vis utan skriftligt tillstnd.