Prokrustes

Bandit och torterare, ocksåkallad Damastes, som torterade människor enligt deras storlek i relation till hans säng. Om de var för långa högg han av deras ben och om de var för korta sträcke han dem. Han blev till sist offer för sina egna metoder dåTheseus fångat honom.