Priamos

Kung av Troja under det trojanska kriget. Han sades ha barn. Femtio av dem var söner, och bland dem fanns Paris och Hektor, och bland de femtio döttrarna var Kassandra den bäst kände. Priamos hustru var drottning Hekuba.Priamos hade satt ut Paris i vildmarken dåhan föddes eftersom det förutsagts att han skulle bringa eld åt Troja. Han räddades av herdar, och fösonades med sin far dåhan vunnit deras idrotts-tävlingar. Det var Priamos som påZeus beordran förhandlade med Achilles för att fåtillbaka Hektors döda kropp till Troja för en ordentlig be-gravning. Achilles son Neoptolemos dödade slutligen Priamos.