Patroklos

Achilles bästa vän och vapenbroder i det trojanska kriget, com dödades av Hektor. Patroklos var den tappraste krigaren av dem alla, och hans begravning avslutar Iliaden. Begravningen var ståtlig, värd en hjälte som honom. Gåvor, hundar och hästes lades påbålet för att tjäna den döde. Patroklos ben och aska lades sedan i en guldurna och idrottspel hölls.