Pandora

Skapad av Hefaistos påZeus beordran, Pandora var den första kvinnan. Hon skapades som ett straff åt mänskligheten dåde tagit elden och den bästa delen av offret genom Prometheus.Hefaistos skapade henne av lera och vatten, och gav henne liv och en röst. Athena lärde henne att väva och sy, gracerna och Peitho klädde henne och gav henne smycken, och Hermes gav henne väl-talighet och ett bedrägligt sinne. Därför kallades hon Pandora.Pandora gifte dig med Prometheus broder Epimetheus, och som en bröllopsgåva gav gudarna henne en ask som aldrig fick öppnas. Eftersom hon inte kunde motståsin nyfikenhet öppnade Pandora den ändå, och all världens sorger och sjukdomar flög ut. Hon stängde asken, men endast hoppet blev kvar i den.Av denna anledning överger oss aldrig hoppet, trots motgångar.