Pan

Son till Hermes och en nymf, Pan var till hälften man och till hälften get. Han bodde i Arkadiens skogar, omgiven av satyrer och menader. Han var en fruktbarhetsgud och skyddade fälten, skogarna och herdarna.Pan hade uppfunnit flöjten dånymfen Syrinx hade förvandlats till vassrör för att undkomma honom. Genom att flåsa i rören skapade han vackermusik, men trots det lyckades han inte fånågon nymf att intressera sig för honom eftersom han var såful.Kristendomen tog några av Pans attribut dåde skapade bilden av djävulen, och ordet panik kommer från hans namn. Dåresande hörde flöjtspel i vildmarken greps de av panik. De antika grekerna trodde ocksåatt Pan var i närheten dåderas djur plötsligt började springa eller darra av rädsla utan någon uppenbar anledning. Det är just det som ordet panik betyder: plötslig och intensiv rädsla.Romarna kallade Pan Silvanus.