id="maintext" ">

Orfeus

Son till Apollon och Kalliope, Orfeus var en fantastisk musiker från Thrakien som var gift med den vackra Eurydike. Han spelade lyra och sjöng såvackert att de vilda djuren blev tama och floder stannade för att lyssna.Under tidig kristendom var Orfeus omringad av de vilda djuren en symbol för Kristis, och detta motiv användes ofta i katakomberna.Den mest berömda berättelsen om Orfeus handlar om hans hustrus död. Eurydike blev biten av en orm och steg ner i Hades. Orfes följde henne dåtill dödsriket, och lyckades röra Hades hjärta med sin vackra musik. Hades gick med påatt låta Eurydike återvända till livet om Orfes lovade att inte titta påhenne förrän de kommit till dagsljuset. När de nästan kommit fram kunde Orfeus inte längre höra sin hustrus forsteg bakom sig och vände sig om, endast för att se den skrikande Eurydike dras tillbaka till underjorden.Förkrossad av sorg vandrade Orfeus omkring i Thrakiens skogar, sjungande klagosånger om sin hustru. Han attackerades av menader (Dionysos orgiastiska kvinnor) och de slet honom i stycken. Hans sjungande huvud flöt nedför floden, och allt var förlorat. Orion var ocksåen av argonauterna under Iasons expedition att hämta det gyllene skinnet. Han lyckades rädda besättningen undan sirenerna genom att sjunga vackrare än dem.
DåOrfeus dog förvandlades hans lyra till stjärnkonstellationen med samma namn. En av de stora mysteriekulterna i antikens Grekland var den orfiska, som innehöll trosföreställningar om renande och reinkarnation.