id="maintext" ">

Orion

Son till Poseidon och gorgonen Euryale. Orion var en stork jägare som hopplöst förälskade sig i Merope, vars far inte ville veta av honom.Orion försökte dåkidnappa henne, men förblindades och försänk-tes i sömn av guden Dionysos. Hans syn kom inte tillbaka förrän han hade blivit tillsagd av ett orakel att han måste resta österut och låta de första solstrålarna falla påhans ögon, vilket han gjorde.Orion slog sig sedan ner påKreta, där han förälskade sig i Aurora. För detta dödades han av den svartsjuka Artemis, till vilken han tillägnat sig. Efter sin död förvandlades han till en stjärnbild.Hans skugga fortsatte i Hades, fortfarande jagandes vilda djur.Orion hade ocksåförföljt Plejaderna, och de förvandlades till duvor för att undkomma honom. Dåhan fortfarande följde efter dem för-vandlades de till stjärnkonstellationen med samma namn.