Oreaderna

Bergs- och grottnymfer. Eko (Echo) var den mest berömda oreaden.