Niobe

Thebes drotning, dotter till Tantalos och hustru till Zeus son kung Amfion. Niobe hade tolv bar, sex söner och sex döttrar, och hon var såarrogant att hon sade åt folk att dyrka henne och inte Leto eftersom hon hade fler barn än henne. Niobe straffades hårt för detta: Artemis och Apollon dödade alla hennes barn genom att skjuta dem med sina pilar. Den klagande Niobe förvandlades sedan till en klippa i berget Sipulos från vilken vatten droppar.