Nike
("seger")

Dotter till titanen Pallas och floden Styx. Nike var segerns gudinna och avbildades ofta med vingar och ett segerns palmblad i sin hand. Hon var Athenas ständiga följeslagerska.

Romarna kallade henne Victoria.


WebmistressV.E.K. Sandels
All the material on this site is protected by copyright law. The texts, photographs, drawings and animations may not be copied and displayed in any way without written permission.