Nike

Dotter till titanen Pallas och floden Styx. Nike var segerns gudinna och avbildades ofta med vingar och ett segerns palmblad i sin hand. Hon var Athenas ständiga följeslagerska.Romarna kallade henne Victoria.