Neoptolemos

Achilles son med Deidameia av Skyros, som var en av männen som gömde sig i den trojanska hästen. Efter kriget fick han Andromache som sin slavinna, och från dem grundades det molossiska huset. Neoptolemos gifte sig med Hermione och blev förfader till alla Epirus kungar. Han dödades i Delfi, där han hedrades med festivaler vart åttonde år.