Nemesis

Hämnande rättvisegudinna som ocksåkallades nattens dotter. Enligt en gammal myt var det hon och inte Leda som födde ägget som innehåll den sköna Helena. Nemesis var hård men rättvis, och såg till alla tings mått.