Najaderna

Vattennymfer som levde i källor och grottor som floder sprang ur. De var kunniga i medicin och kunde se in i framtiden. Najaderna var unga och vackra med kunde orsaka galenskap och död.


WebmistressV.E.K. Sandels
Allt material p denna hemsida är skyddat av copyright lag. Texterna, bilderna, teckningarna och animationerna fr ej bli kopierade eller publicerade p ngot vis utan skriftligt tillstnd.