Najaderna

Vattennymfer som levde i källor och grottor som floder sprang ur. De var kunniga i medicin och kunde se in i framtiden. Najaderna var unga och vackra med kunde orsaka galenskap och död.