Muserna

Nio till antalet, muserna var döttrar till titanen Mnemosyne och Zeus. De var alla konstformers och vetenskapers gudinnor, och de gav konstnärerna och vetenskapsmännen deras inspiration.

Kalliope - episk poesi
Euterpe - lyrisk poesi och sång ackompanjerad av flöjtspel
Erato - kärlekspoesi
Polyhymnia - helig poesi och dans
Melpomene - tragedin
Thalia - komedin
Clio - historia
Terpsichore - dans och koralsång
Urania - astronomi

Muserna underhöll gudarna på Olympen tillsammans med gracerna. De vann över sirenerna i en sångtävling, och fick deras fjädrar som pris. I konsten avbildades ofta muserna med dessa fjädrar i sina hår.

Från muserna kommer ordet musik. Romarna kallade dem Camenae.


WebmistressV.E.K. Sandels
Allt material p denna hemsida är skyddat av copyright lag. Texterna, bilderna, teckningarna och animationerna fr ej bli kopierade eller publicerade p ngot vis utan skriftligt tillstnd.