Minotauros

Till hälften människa, till hälften tjur, Minotauros var resultatet av kung Minos vägran att offra en särskild tjur till havsguden Poseidon. Guden straffade honom för detta genom att fåPasifae att förälska sig med tjuren, och hon födde denne en son, Minotauros. Eftersom han var ett hemskt monster lär Minos stänga in honom i en labyrint, och varje år (eller vart nionde) lät han offra sju unga flickor och sju unga pojkar från Athen åt honom. Minotauros dödades av hjälten Theseus, som med hjälp av Minos dotter Ariadne klarade sig ur labyrinten genom att följa en garntråd han fäst vid ingången.