Minos

Son till Zeus och Europa, kung av color="#FFFFFF">Kreta och många av de egeiska öarna. Han huserade i palatset i color="#FFFFFF">Knossos, och var härskare över haven och hade fått sina lagar direkt från Zeus, som ocksåvar kopplad till Kreta. Enligt Odyseen talade han med Zeus vart nionde år i nio år. Han var gift med Pasifae, och paret hade flera barn, bland annat sonen Androgeos och döttrarna Akakallis, Ariadne och Fedra.Minos ansågs vara en fredshärskare och han grundade många städer. Han kunde dock ocksåvara hård. Dåhans son Androgeos vunnit de panatheneiska spelen skickade kung Aegeus honom att bekämpa tjuren från Marathon, som dödade honom. Ursinnig for Minos till Athen för att hämnas sin son, och påvägen dit slog han läger i Megara. Kungen som bodde där, Nisos, levde tack vare sitt lila hår. Hans dotter Skylla förälskade sig i Minos, och klippte av sin fars hår såatt Minos skulle kunna erövra staden. Efter att Minos gjort detta dödade han den förrädiska Skylla genom att binda henne vid sin båt och släpa henne tills hon drunknat.Dåhan ankom till Athen bad han Zeus straffa staden, och guden slog den med pest och hunger. Ett orakel berättade för athenarna att de måsta möta Minos kvar om de ville undkomma gudens hämnd. Minos bad dåAthen att skicka sju pojkar och sju flickor vart nionde år att offras till Minotauros.Son straff för att Minos vägrat offra en viss tjur gjorde Poseidon såatt Minos hustru Pasifae förälskade sig i denna tjur, och som resultat föda sonen Minotauros. Minos lät sin arkitekt Daidalos konstruera en labytint där han gömde monstret.Minotauros bekämpades av hjälten Theseus med hjälp av Minos dotter Ariadne.
Daidalos hade ocksåhjälpt Theseus, och Minos straffade honom genom att låsa in honom och hans son Ikaros i labyrinten. De flög därifrån genom att tillverka vingar, men endas Daidalos klarade sig ill Sicilien med skinnet i behåll. Där sökte han asyl hos kungen, vars döttrar dödade Minos dåhan kom för att fånga honom.Efter Minos död påSicilien blev han de dödas domare i underjorden.