Marsyas

Satyr som spelade flöjt så väl att han utmanade Apollon till en musikalisk tävling, med musorna som domare. Apollon vann och dödade Marsyas, som flåddes och vars blod blev en flod av samma namn.


WebmistressV.E.K. Sandels
Allt material p denna hemsida är skyddat av copyright lag. Texterna, bilderna, teckningarna och animationerna fr ej bli kopierade eller publicerade p ngot vis utan skriftligt tillstnd.