Marsyas

Satyr som spelade flöjt såväl att han utmanade Apollon till en musikalisk tävling, med musorna som domare. Apollon vann och dödade Marsyas, som flåddes och vars blod blev en flod av samma namn.