Leto

Dotter till titanerna Foibe och Coeus som Zeus förälskade sig i. Hon blev förvisad då hon blev gravid med honom då Zeus fruktade Heras vrede. Leto kunde inte finna någon plats som accepterade henne, och till sist flydde hon till en flytande ö, Delos, där hon födde Apollon och Artemis, hållandes fast vid ett palmträd. Från denna stund blev Delos fastankrat vid havsbotten.

Då Niobe sade att hon, som hade sex söner och sex döttrar, var bättre än Leto, som bara hade två barn, dödade Apollon och Artemis hennes barn med sina pilar.

Tityos hade försökt våldta Leto då hon var på väg mot Delfi, men Apollo varnade henne och Zeus straffade Tityons genom att sträcka honom över ett fält där två fåglar kom och hackade i hans lever.

WebmistressV.E.K. Sandels
Allt material p denna hemsida är skyddat av copyright lag. Texterna, bilderna, teckningarna och animationerna fr ej bli kopierade eller publicerade p ngot vis utan skriftligt tillstnd.


Palmen på Delos där Leto födde.