Leda

Kung Tyndareus av Spartas hustru, som Zeus förälskat sig i och förfört i form av en svan. Leda lade två ägg. I det ena, Zeus ägg, låg Polydeukes (lat. Pollux) och Helena, och i det andra, Tyndareus ägg, låg Kastor och Klytaimnestra.


WebmistressV.E.K. Sandels
Allt material p denna hemsida är skyddat av copyright lag. Texterna, bilderna, teckningarna och animationerna fr ej bli kopierade eller publicerade p ngot vis utan skriftligt tillstnd.