Leda

Kung Tyndareus av Spartas hustru, som Zeus förälskat sig i och förfört i form av en svan. Leda lade tvåägg. I det ena, Zeus ägg, låg Polydeukes (lat. Pollux) och Helena, och i det andra, Tyndareus ägg, låg Kastor och Klytaimnestra.