Laomedon

Kung Priamus av Trojas far, som hade byggt stadsmurarna genom att anställa Poseidon och Apollon. De tvågudarna hade försökt revoltera mot Zeus, och som straff skickades de till Laomedons hov för att arbeta mot lön. Poseidon byggde murarna och Apollon vaktade oxarna påberget Ida.DåLaomedon vägrade betala gudarna skickade Apollon en pest och Poseidon ett havsmonster för att plåga landet. Ett orakel sade dåatt gudarna skulle lugnas om Laomedon offrade sin dotter Hesione åt havsmonstret.Laomedon bad dåHerakles att rädda henne, och lovade att hjälten skulle fåhans odödliga hästar som tack. Efter att Hesione räddars vägrade Laomedon betala Herakles, som dödade honom efter att han förstört Troja.