Laokoon

Apollopräst i Troja som sade åt trojanerna att förstöra grekernas trähäst, den trojanska hästen, som de fått i gåva. Genom att kansta sitt spjut i hästens sida ville han att vapenskrammel skulle höras, men ljudet tystades av gudarna. För att hindra Laokoon från att ytterligare övertyga trojanerna skickade Poseidon två ormar som dödade prästen och hans två söner.


WebmistressV.E.K. Sandels
Allt material p denna hemsida är skyddat av copyright lag. Texterna, bilderna, teckningarna och animationerna fr ej bli kopierade eller publicerade p ngot vis utan skriftligt tillstnd.