Laokoon

Apollopräst i Troja som sade åt trojanerna att förstöra grekernas trähäst, den trojanska hästen, som de fått i gåva. Genom att kansta sitt spjut i hästens sida ville han att vapenskrammel skulle höras, men ljudet tystades av gudarna. För att hindra Laokoon från att ytterligare övertyga trojanerna skickade Poseidon tvåormar som dödade prästen och hans tvåsöner.

Historia &Mytologi

Vem är vem i .Antiken


Vem är vem i
.Mytologin
Zeus

align="center">r