Ixion

Den förste att mörda en familjemedlem. Ixion dödade sin svärfar dp denne inte gett honom sin hemgift. Zeus gav honom förlåtelse, och som tack försökte Ixion förföra Hera. Zeus skickade dåen molnstod, Nefele, som Ixion fick sin vilja igenom med. För sin otacksamhet bands Ixion vid ett snuurande eldshjul, och snurrade för alltid runt i luften.