Idomeneus

Kung av Kreta som var Deukalions son och Minos sonson. Han var en av den sköna Helenas friare, och han stred tappert med grekerna i det trojanska kriget. På vähen hem hotade en storm att sänka hans skepp, och han lovade Poseidon att offra det första han såg väl hemme till guden. Eftersom det var hans son som hälsade honom vägrade Idomeneus guden sitt offer, och så drabbades Kreta av pest. Idomeneus folk utvisade då kungen, och han hamnade i Kalabrien i Mindre Asien, där han byggde ett tempel till Athena.


WebmistressV.E.K. Sandels
Allt material p denna hemsida är skyddat av copyright lag. Texterna, bilderna, teckningarna och animationerna fr ej bli kopierade eller publicerade p ngot vis utan skriftligt tillstnd.