Idomeneus

Kung av Kreta som var Deukalions son och Minos sonson. Han var en av den sköna Helenas friare, och han stred tappert med grekerna i det trojanska kriget. Påvähen hem hotade en storm att sänka hans skepp, och han lovade Poseidon att offra det första han såg väl hemme till guden. Eftersom det var hans son som hälsade honom vägrade Idomeneus guden sitt offer, och sådrabbades Kreta av pest. Idomeneus folk utvisade dåkungen, och han hamnade i Kalabrien i Mindre Asien, där han byggde ett tempel till Athena.