Hydra

Monster med nio huvuden som plågade Argus. Om ett huvud höggs av växte tvånya ut, och såvar det omöjligt att döda det. Ett av Herakles stordåd var att döda hydran, och han gjorde det genom att fåsin vapenbroder Iolaus att bränna stumparna dåhan huggit av ett huvud. När alla huvuden var av begravde Herakles hydran under en hög med stenar, och doppade pilarna i dess blod vilket fick dem att bli mycket giftiga.