id="maintext" ">

Hestia

Eldshärdens och altarlågans gudinna, vars heliga låga brann i många städer. De antika grekerna bad till henne innan och efter att de åt. Hon var dotter till Kronos och Rhea.
Hestia var starkt förknippad med huskulten och familjen. Dåett barn föddes bars det runt härden såatt det skulle bli en familjemedlem.
Hestia var ocksåstadshärdens gudinna. I Rom blev hon en viktig gudinna under namnet Vesta.

&

 > ">r