Hermione

Dotter till den sköna Helena och kung Menelaos av Sparta. Hon äktade Achilles son Neoptolemus, men dåOrestes dödade honom i en kamp om henne (hon var ursprungligen förlovad med honom ) blev hon hans hustru i stället. Tillsammans fick de sonen Tisamenus, som kom att regera i Mykene.