Hefaistos

Eldgud och smedarnas och vulkanernas gud. Hefaistos kunde till-verka vad som hels genom sin utmärkta färdighet i smideskonsten.
Han var ful och vanskapt, och kastades från Olympen vid födseln dåhans mor Hera eller far Zeus såg honom. Ibland ansågs Hera vara hans enda förälder, precis som Zeus var Athenas enda för-älder. Den svartsjuka Hera skall ha fött Hefaistos för att hämnas att Zeus haft maken att göra ett eget barn.
Hefaistos var gift med Afrodite eller en av gracerna, Aglaia, och hans verkstad låg under vulkanen Etna påSicilien. Cykloperna var hans medhjälpare, och de tillverkade Zeus blixtar. I vissa myter var hans hustru den behagliga gudinnan Charis.
Som karaktär förlöjligades Hefaistos ofta pågrund av sitt utseende men som konstnär var han mycket beundrar. Han tillverkade de vackraste smyckena för kvinnor och ståtligaste vapnen för män.
Han kopplades starkt till än Lemnos, eftersom en av myterna berättar en annorlunda version av hur han blev halt. Vid ett av Zeus och Heras många gräl hade han försökt gåemellan, och Hera hade blivit såarg att hon kastade honom från Olympen. Efter att ha fallit hela dagen landade han påön, och folket där tog hand om honom.
I Athen firades han tillsammans med Athena vid Halkia festivalen.
Romarna kallade honom Vulcanus.

&