Hellen

Son till Deukalion och Pyrrha, och förfader till alla greker (hellener). Hans söner hette Aeolus, Dorus och Xuthos: förfädrar till Eolerna, Dorerna, Achaeerna och de Joniska folken.