Hellen
("Grek")

Son till Deukalion och Pyrrha, och förfader till alla greker (hellener). Hans söner hette Aeolus, Dorus och Xuthos: förfädrar till Eolerna, Dorerna, Achaeerna och de Joniska folken.


WebmistressV.E.K. Sandels
Allt material p denna hemsida är skyddat av copyright lag. Texterna, bilderna, teckningarna och animationerna fr ej bli kopierade eller publicerade p ngot vis utan skriftligt tillstnd.