Hebe

Zeus och Heras dotter, som var ungdomens gudinna och som serverade gudarna nektar och ambrosia tills hon ersattes med Ganymedes. Enligt en myt blev hon Herakles hustru då han blivit en guddom, och enligt en annan blev hon avskedad då hon snybblat och fallit medan hon serverade gudarna.


WebmistressV.E.K. Sandels
Allt material p denna hemsida är skyddat av copyright lag. Texterna, bilderna, teckningarna och animationerna fr ej bli kopierade eller publicerade p ngot vis utan skriftligt tillstnd.