Hebe

Zeus och Heras dotter, som var ungdomens gudinna och som serverade gudarna nektar och ambrosia tills hon ersattes med Ganymedes. Enligt en myt blev hon Herakles hustru dåhan blivit en guddom, och enligt en annan blev hon avskedad dåhon snybblat och fallit medan hon serverade gudarna.

&