Harmonia

Afrodite och Ares dotter, hustru till kung Kadmos av Thebe. Hennes mor gav henne ett vackert guldhalsband som Hefaistos tillverkat vilket gav Harmonia tur men hennes familj olycka. Hon och hennes make förvandlandes till ormar i slutet av deras liv.