Hades

De dödas mörska gud, som regerade i underjorden som ocksåhade samma namn. Hans föräldrar var Kronos och Rhea, och Zeus och Poseidon var hans bröder. Hans drottning var Persefone, som bodde hos honom sex månader om året, och därmed fick årstiden att gåfrån sommar till vinter.Hades var kall och utan nåd, men han ansågs inte vara ond. Hans hatt fick dess bärare att bli osynlig, och när Perseus skulle döda gorgonen Medusa använde han den.
Underjorden var en mörk och dyster plats, och vaktades av den trehövdade hunden Kerberos, som gärna släppte in själarna med aldrig släppte ut någon. Hades var indelat i tvådelar: Erebos och Tartaros. Tartaros var den djupaste grottan och liknade det kristna helvetet, men många brottslingar som för evigt plågades där: Tantalos, Sisydor och Titys plågades alla där.
Hades ansågs vara en plats där de levandes gärningar upprepade. Kungarna Minos, Rhadamanthus och Aiakos eller hjälten Tripolmus var de dödas domare. Achilles var fortfarande sina mäns ledare, Agamemnon gick omkring och surade, och Herakles skugga bodde där, medan hjälten själv för evigt festade med gudarna.
För att ta sig till Hades måste man betala färjekarlen Karon såatt han skulle ta en över floden Styx. Därför var de gamla grekerna mycket noga med sina begravningsriter, och de försäkrade sig alltid om att det fanns ett mynt under den dödes tunga att betala honom. Annars måste själen vandra planlöst påflodbanken.
Romarna kallade Hades Pluto.