Gracerna

Tre skönhets-, lycko- och festgudinnor. Deras föräldrar var nymfen Eurynome och Zeus, och de hette Aglaia (Strålande), Eufrosyne (Lycka) och Thalia (Blomstrande). De tjänade Afrodite och Eros och sjöng och dansade för gudarna tillsammans med musorna till Apollons lyras toner.


WebmistressV.E.K. Sandels
Allt material p denna hemsida är skyddat av copyright lag. Texterna, bilderna, teckningarna och animationerna fr ej bli kopierade eller publicerade p ngot vis utan skriftligt tillstnd.