Gaia

size="+">("Jord")

size="+">

Moder Jord, dotter till Kaos och hustru till Uranos, Himlen. Paret var förenade i en evig omfamning tills Gaia fick en av sina soner, Kronos, Tid, at kastrera Uranos, och påsåsätt skilde himlen från jorden. Kronus blev sedan regent, och tiden började.Gaia födde havet. Sedan fick hon och Uranos titanerna, Kronos var den yngste, och cykloperna. De fick ocksåHekatoncheirerna, jättar med hundra händer och femtio huvuden. Eftersom de var starkast fruktade Uranos dem, och lär stänga in dem i den djupaste grottan i underjorden. Detta gjorde att Gaia fick ont, och det var därför hon fick Kronos att skära av sin fader genitalia. Från Uranos blod skapade Erinyerna, giganterna och skogs-nymferna. Gaias sista son var monstret Tyfon som hade hundra huvuden och som producerade lavan som flöt ur vulkanden Etna.

&