Eumeniderna

Tre fruktbarhetsgudinnor som tidigare hade varit straffets gudinnor under namnet Erinyerna. De behöll sina gamla attribut även som moraliska gudinnor, med ormhår och blodsdroppande ögon. Deras kult låg påAeropagen i Athen.