Endymion

Oerhört vackenr herde som mångudinnan Selene förälskade sig i. Hon besökte honom dåhan sov, och födde honom döttrar. Till sist försänkte hon honom i evig sömn såatt hon skulle kunna ha honom helt för sig själv. Enligt andra versioner var det Zeus som lade honom i evig sömn, antingen för att han skulle förbli ung för evid, eller för att bestraffa honom för att han förälskat sig i Hera.

&