Dido

Dotter till kung Belus av Tyre vars bror Pygmalion dödade hennes make Sichaeus. Dido flydde dåtill Nordafrika med sitt folk, och köpte land från den infödda kungen Iarbus.I detta land grundade hon Karthago där hon blev drottning, men hon tog sitt liv dåkung Iarbus hotade henne med krig om hon inte gifte sig med honom.Enligt en annan version förälskade hon sig i den trojanske prinsen Aeneas vars skepp förlist utanför Karthagos kust efter att ha flytt sin brandskattade stad.Senare lämnade han henne för att åka till Italien, där han blev det romerska rikets grundare, och den förkrossade Dido begick självmord. Till sisi möttes de igen dåAeneas besökte underjorden, men hon vägrade att tala med honom.

&&