id="maintext" ">

Deukalion

Son till Prometheus och den grekiska motsvarigheten till Noah. När Zeus sände en syndaflod för att utplåna den onda mänskligheten (av kopparåldern) berättade Prometheus för den rättfärdige Deukalion och hans hustru Pyrrha att de måste rädda sig genom att bygga en ark.
Efter att ha seglat i nio dagar och nätter landade de påberget Parnassos nära Delfi. Deukalion offrade till Zeus Räddaren, och guden svarade genom att skicka Hermes med ett löfte om en önskning.
Deucalion bad dåatt jorden skulle återbefolkas, och han blev dåtillsagd att kasta sin moders ben bakom sig. Paret tog dåstenar och kastade dem över sina axlar, och Deukalions stenar blev män, och Pyrrhas kvinnor: den nya människosläktet. Den nya rasen var mörk och kort, medan den tidigare hade varit lång och blond.
Paret hade en son, Hellen, som i sin tur blev far till Aeolos, Dorus och Xythos, och farfader till Ion och Achaios. Dessa namn refererar alla till de grekiska stammarna, med Hellen "Grek"som anfadern.

&